ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

De klant: de natuurlijke persoon die de personal trainer tegen betaling inhuurt voor advies en begeleiding van een programma voor training, en/of voeding en/of leefstijl.

De personal trainer: de natuurlijke persoon die opgeleid is om klanten tegen betaling te begeleiden bij een programma voor training, en/of voeding, en/of leefstijl.

Personal training: personal training is een betaald programma met elementen van training, en/of voeding, en/of leefstijl waarin een personal trainer een klant begeleidt om zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren.

Artikel 1: over personal training en de mogelijke risico’s

a. Personal training is een programma met elementen van training, voeding en leefstijl waarin in veel gevallen een component van fysieke inspanning aanwezig is.

b. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan of wilt beëindigen.

c. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen, zowel qua training als qua voeding of leefstijl.

d. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewustzijn.

Artikel 2: aard van de overeenkomst

a. U heeft een overeenkomst afgesloten met een personal trainer van Repset Coaching. Deze personal trainer is zelfstandig ondernemer.

b. De aard van deze overeenkomst is dat u deze personal trainer opdracht geeft voor het geven van adviezen en het samenstellen van uw programma op training, voeding en leefstijl en het begeleiden van dit programma.

c. De personal trainer waarmee u deze overeenkomst aangaat, voert zijn of haar werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uit.

Artikel 3: aansprakelijkheid

a. Het is bij u bekend dat u heeft zich ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse trainingsapparatuur en installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de personal trainer.

b. U bevestigt dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken.

c. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de personal trainer van alle claims, eisen of vorderingen
die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de trainingsapparatuur en installaties.

d. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de personal trainer van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren
inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de trainingsapparatuur en installaties, ongeacht de fout.

e. Indien u een trainingstest laat uitvoeren door de personal trainer, dan vindt dit plaats onder uw eigen verantwoordelijkheid en keuze. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico's te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot mijn gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen.

f. U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden.

g. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de personal trainer die de test uitvoert wordt gevraagd.

h. De personal trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 4: overdraagbaarheid, betalingen, prijzen, lidmaatschap, opzegging

a. U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden.

b. Trainingen dienen maandelijks per vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. automatische incasso.

c. Indien het niet mogelijk is geweest om het verschuldigde bedrag te incasseren, gaan de geplande sessies niet
door. Tevens komen deze sessies te vervallen.

d. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd.

e. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst.

f. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.

g. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid.

h. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

i. Indien u personal training volgt binnen een fitnessclub, dan bent u verplicht om een lidmaatschap met de betreffende fitness club te hebben. Een dergelijk lidmaatschap geeft u alleen het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en services van de betreffende fitness club. Voor het gebruik van personal training dient u een aparte en aanvullende overeenkomst af te sluiten en zijn extra betalingen vereist die bovenop de lidmaatschapskosten van de club komen.

j. U kunt uw abonnement na de afgesproken duur, maandelijks vóór de 15e van de maand opzeggen. Dit doet u per email gericht aan de personal trainer of op een andere schriftelijke wijze.

Artikel 5: annuleringen of te laat komen

a. Personal training sessie die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten binnen 12 uur vooraf worden gemeld.

b. Annuleringen moeten worden gemaakt per email gericht aan de personal trainer of op andere schriftelijke wijze.

c. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal training afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

d. De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen.

e. U wordt derhalve verzocht om altijd 10 minuten vooraf aan uw sessie aanwezig en klaar te zijn.

f. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

g. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat ben en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. Het is aan de personal trainer om hierop eventueel uitzonderingen te maken.

h. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training.

i. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen. Doorgaans zal de personal trainer echter flexibel omgaan met dergelijke situaties.

Artikel 6: geldigheid en recht

a
. Deze leveringsvoorwaarden gaan in bij het aangaan van de overeenkomst.

b. Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing